DropboxBusiness.png

Dropbox Business är det centrala navet som hjälper team att hålla ordning och se till att arbetet flyter på:

  • Hela teamets innehåll samlas på en plats. Alla kan enkelt hitta och komma åt det de behöver när och var som helst. Det innebär att alla har den senaste versionen och är uppdaterade.

  • Det bästa sättet att arbeta tillsammans. Dela tidiga idéer enkelt och samarbeta på alla filer på en plattform som är allmänt accepterad så att du och teamet kan fokusera på det viktiga arbetet.

  • Säkerhet och kontroller för små och stora team. Skydda företagets data med omfattande säkerhets- och administrationsfunktioner som kan skalas upp när teamet växer. Dropbox använder avancerade dataskyddsmetoder, detaljerad åtkomstkontroll och SSO-integreringar från ledande leverantörer för att säkerställa att dina affärsdata är säkra.

Dropbox Business är utformat för att minska oproduktivt arbete och inte störa teamets flöde. Detta möjliggörs av funktioner som smart synkning och Paper:

  • Med smart synkning kan du se alla dina filer och teammappar direkt från skrivbordet utan att de tar upp all plats på hårddisken.
  • Dropbox Paper är en gemensam arbetsyta som hjälper team att skapa och dela tidiga idéer. Med funktioner för realtidsredigering och smidiga uppgiftshanteringsverktyg gör Paper det enklare att arbeta med brainstorming, hålla möten och granska arbetet.