De flesta av våra kunder jobbar idag mot en server. Alla arbetsdokument och känsliga filer bör sparas där.
Vår erfarenhet säger att de flesta sparar arbetsfiler och viktiga dokument även på den lokala datorn.
Detta ställer krav på en backup även på dessa datorer.
Våra backuplösningar är särskilt utvalda att passa ihop med Mac OS X, Linux, SUN samt Windows.
Våra lösningar tar backup på bärbara datorer även när de är utanför kontoret.
Backup på dina filer och dokument behövs alltid. Dessvärre är det något som de flesta slarvar med. Ofta har man för avsikt att manuellt kopiera filer till USB minnen, bränna skivor, kopiera dokument till filservrar etc.
Erfarenheten har visat att det måste ske per automatik för att det ska göras. Likaså måste det finnas en person på företaget som har ansvar för att tillse att backupen gått igenom eller inte. Har backupen inte gått igenom så ska kunnig personal kontaktas. På compwise har vi flera kunder där ex receptionist eller telefonist ansvarar för att meddela oss om de inte fått besked att backupen gått igenom som den skall.
Nedan beskriver vi de lösningar vi rekommenderar, från den enklaste och billigaste, till mer kostsamma och avancerade:
Backup på ett fåtal datorer:
Skaffa varsin extern hårddisk och konfigurera Time Machine att göra backup till hårddisken. Varje användare ansvarar för sin egen backup.
Anslut en stor hårddisk till en enklare dator, fildela den och gör Time Machine backuper dit. Fördelen med detta framför ovanstående är att backupen sker så fort användaren har datorn igång på kontoret.
Backup på ett flertal datorer och servrar:
Köp en bra backupprogramvara som klarar att synca din servers lagring med en annan servers lagring för att snabbt vara igång efter ett problem. Gör också backup löpande till band.