Archiware P5 Backup

Enkel Administration. Närsomhelst. Överallt

Archiwares browserbaserade användargränssnitt erbjuder snabb och enkel konfiguration, administration och övervakning – oberoende av din plats. Med den nya inställningsassistenten så är du igång med din första backup på några minuter. En administratör kan ge behörighet till användare att söka, browsa och/eller återställa från backup.

Maximal säkerhet

För att säkerställa maximal datasäkerhet kan en kopia av backupen skapas som lagras på ett annat ställe i händelse av katastrof. Kryptering skyddar din data vid transport och på plats.

Minimal användning av resurser

Archiware P5 Backup erbjuder möjlighet att ta full och inkrementell backup Båda typerna kan kombineras för att minimera resursanvändningen, t ex inkrementell backup på vardagar och full backup på helgen.

Kontakta oss för mer information

 

Läs mer om Archiware P5 Backup här

Läs mer om Archiware P5 Archive här

Läs mer om Archiware P5 Backup2Go här

Läs mer om Archiware P5 Synchronize här